Tillbaka

Vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad är Sheboard?
Sheboard är ett mobiltangentbord som hjälper oss att tänka på hur vi pratar med och om tjejer. Den föreslår olika ord för att vi ska få ett mer varierat språk när vi pratar om tjejer och kvinnor.

Forskning har visat att vårt sätt att prata med barn varierar beroende på deras kön. Vi pratar med killar om deras förmågor. Vi pratar med tjejer om deras kroppar. Det här påverkar hur de ser på sig själva.

Sheboard kan också vara en röst som påminner tjejer om deras fulla potential, genom att påminna om deras värde och allt de kan.
Varför skapades Sheboard?
Från att de föds får både tjejer och killar lära sig – och börjar anpassa sig efter – attityder, normer och förväntningar kopplade till kön, när det gäller såväl beteende och värde som framtida roller. Detta kan vara begränsande för båda könen, men bevisen pekar på att könsnormer har särskilt stor inverkan på hur mycket tjejer upplever att de kan påverka sin situation och på deras förväntningar inför framtiden.

Sheboard skapades för att utmana skadliga könsstereotyper som påverkar oss alla. Det börjar väldigt tidigt. Redan under de första åren av sina liva lär sig barn de normer, attityder och förväntningar kopplade till kön som råder i det samhälle de lever i. När det är dags att börja skolan kan därför både tjejer och killar redan ha en tydlig uppfattning om hur de förväntas bete sig, vad de är värda och vilka roller de kommer att ha i framtiden.

Därför är Sheboard inte bara för ungdomar, utan för alla, för att hjälpa oss att förändra vårt sätt att tänka och tala.
Vad finns det för forskning som visar att man pratar med tjejer och killar på olika sätt?
Det finns massor av bevis på att vi pratar olika om och till barn av olika kön. Det finns också bevis på att hur människor tilltalas påverkar hur deras personligheter formas och hur de beter sig, och det gäller även skillnader mellan killar och tjejer.

I en studie publicerad 2017 fann forskarna till exempel att tjejer redan vid sex års ålder har lärt sig den vanliga stereotypen att hög intellektuell förmåga (intelligens, genialitet) förknippas med män snarare än kvinnor. Det innebär att många tjejer tror att män är bättre på sådant som förknippas med intelligens, som fysik och matematik. Sexåriga tjejer var mindre benägna än killar att tycka att deras eget kön var ”väldigt, väldigt smart”; vilket även verkade börja forma deras intressen (tjejerna var till exempel mindre benägna att vilja delta i ett spel som beskrevs vara ”för jättesmarta barn”). Sådana stereotyper kan begränsa vilka karriärer tjejer kan tänka sig att sikta på i framtiden.
Vem har skapat Sheboard?
Med stöd av Samsung Electronics Nordic skapade Plan International Finland, i samarbete med tjejer, unga kvinnor och partners, konceptet och appen 2017. Sheboard översattes och kom ut i Sverige 2019.
Hur finansieras Sheboard?
Utvecklingen av Sheboard för Android och översättningen till svenska har genomförts med stöd av Samsung Electronics Nordic, som har bidragit till finansiering av mjukvaruutvecklingen för appen och med sin kompetens inom mobil teknologi. iOS-utvecklingen har genomförts med bidrag från Plan International. Sheboard-appen kan laddas ner gratis från Google Play Store och App Store.

Plan Internationals arbete för att främja flickors rättigheter i låg- och medelinkomstländer stöds av privatpersoner, företag och institutioner.
Vem är Sheboard till för?
Sheboard är för alla. Vi har skapat appen särskilt för tjejer, eftersom normer kopplade till kön och det språk vi använder har särskilt stor inverkan på hur mycket just tjejer upplever att de kan påverka sin situation och på deras förväntningar inför framtiden.

Med Sheboard vill vi skapa diskussion och medvetenhet om hur språket bidrar till att förstärka föreställningar om hur tjejer och killar ska vara, eftersom de kan hindra både tjejer och killar från att nå sin fulla potential.
Hur kan Sheboard hjälpa tjejer och ändra vårt sätt att prata om dem?
Sheboard är till för att skapa diskussion, appen är inte en lösning i sig. Den är designad för att vara en röst som påminner tjejer om deras potential, genom att lyfta deras värde och allt de kan. Genom att ha Sheboard som standardtangentbord i mobilen får användarna hjälp att tänka på hur de pratar om och med tjejer.

Plan International arbetar också över hela världen på många olika nivåer för att främja flickors rättigheter och jämställdhet. Utveckling av innovationer och teknologi som är till nytta för tjejer, såsom Sheboard,är ett sätt att överbrygga den digitala klyftan mellan könen.
Använder Plan Sheboard för att förespråka ett könsneutralt föräldraskap? Vad är det för fel med att killar och tjejer behandlas olika?
Plan uppmuntrar till genusmedvetet föräldraskap. Genusmedvetenhet innebär inte att vi förnekar att det finns olika kön eller slutar prata om tjejer och killar. Det innebär att vi behandlar varje person som en individ utan förutfattade meningar om hur personen är eller borde vara. Det innebär också att vi respekterar det faktum att det finns könsidentiteter som inte passar in i indelningen flickor/pojkar, kvinnor/män.
Hur hjälper Sheboard tjejer och kvinnor som inte har tillgång till smarttelefoner?
Vi förstår att inte alla tjejer i hela världen har tillgång till smarttelefoner och Sheboard-appen, men vi tror att Sheboard och andra insatser som bidrar till att göra oss medvetna om hur vi pratar om och till tjejer och killar kommer att ha en positiv inverkan på tjejer generellt, både direkt och indirekt.

Globalt får allt fler tjejer tillgång till smarttelefoner, och vi arbetar också för att ge fler tjejer tillgång till teknologi. Vi arbetar för att göra Sheboard-appen tillgänglig i de länder där vi är verksamma.
Hur arbetar Plan International för att ge tjejer tillgång till teknologi och smarttelefoner?
Plan International arbetar för att minska skillnaden i digitala kunskaper mellan killar och tjejer och för att tjejer och kvinnor ska ha bättre tillgång till teknologi. I Uganda och Etiopien driver Plan International exempelvis SmartUp Factory-innovationshubbar, där tjejer och unga kvinnor från marginaliserade samhällen får möjlighet att använda och skapa teknologi, och i Guatemala ger Plan Internationals projekt Smart School Nomada människor i avlägsna områden tillgång till digital utbildning genom en mobil skola.
Hur har kvinnor, tjejer och barn varit engagerade i utvecklingen av Sheboard?
Sheboard är en idé och ett initiativ som har skapats av en grupp kvinnor. Appen skapades ursprungligen för att hjälpa tjejer att uppnå sin fulla potential, men har senare utvecklats till att också handla om att påminna alla vuxna – kvinnor, män och andra – om hur vi pratar om tjejer.

Barn och unga vuxna har också deltagit i utvecklingen av appen och dess innehåll. Medlemmar i Plan International Finlands barnpanel och unga invandrarkvinnor som är involverade i Plans projekt i Finland har bidragit till innehållet. Konceptet testades bland skolungdomar, som fick ge respons.

Kampanjen och lanseringen av Sheboard i Finland understöddes av flera kvinnliga talanger. Kampanjfilmen är regisserad av Freshteh Piltan, en svensk regissör född i Iran. En del av porträtten av taleskvinnorna är tagna av Hayley Le, en ung fotograf bosatt i Finland som har en bakgrund i Tjeckien och rötter i Vietnam. Till taleskvinnorna för Sheboard hör Maria Veitola, Lenita Airisto, Minna Parikka, Maryam Razavi och Rita Kostama.
Vad behöver en förälder veta om Sheboard? Är det tryggt att låta ett barn ladda ner Sheboard?
Sheboard har designats för tjejer och personer i alla åldrar. Appen är barnvänlig och kan användas av barn som har smarttelefoner och kan skriva själva.

Vi uppmuntrar föräldrar att diskutera Sheboard och varför appen har tagits fram, innan de laddar ner den. Om barnen är väldigt unga rekommenderar vi att de använder Sheboard tillsammans med en förälder. Om du upptäcker förslag på ord som du tycker är olämpliga, anmäl det till oss på sheboard@plan-international.org.
Hur pratar du med ditt barn om tjejers egenmakt?
Att prata om genus och kön är absolut något som vi uppmuntrar alla föräldrar att göra. Man kan till exempel inleda diskussionen med att fråga om barnet någon gång har upplevt att hen behandlats annorlunda på grund av sitt kön. Diskutera hur situationen kändes för barnet. Barnet kanske inte känner att hen har upplevt ojämlik behandling, eller så har hen inte tänkt på saken. I så fall kan du ge några exempel och förklara att tanken inte är att behandla alla likadant eller att sluta prata om killar och tjejer, utan att behandla alla som individer och inte tvinga in dem i förutbestämda roller på grund av deras kön.
Hur kan jag få min dotter, syster eller kompis att ladda ner Sheboard? Ska jag ladda ner appen åt dem?
Tanken med Sheboard är att skapa diskussion. Börja med att prata med din dotter, syster och/eller kompis om Sheboard – har hon upplevt situationer där någon pratat med eller behandlat henne annorlunda på grund av hennes kön? Hur kändes det? Du kan också hänvisa henne till www.sheboard.com för mer information.
Det är bäst om användaren laddar ner appen själv. Det kan vara bra att använda tangentbordet tillsammans några gånger.
Men killarna då? Behöver de inte ett Heboard?
Sheboard är för alla – killar, tjejer och alla som vill använda det. Vi håller med om att jämställdhetsarbete handlar lika mycket om att påverka pojkars och mäns beteende som flickors och kvinnors, och vi vet att vi alla påverkas av negativa könsstereotyper.
Men bevis pekar på att könsnormer globalt sett har särskilt stor inverkan på hur mycket just tjejer upplever att de kan påverka sin situation och på deras förväntningar inför framtiden. Det är därför vi har skapat Sheboard och inte Heboard.

Teknisk information

Hur fungerar Sheboard?
Sheboard påminner mycket om andra mobiltangentbord. Du kan installera det i din telefon och använda det som ett vanligt tangentbord; den enda väsentliga skillnaden är de ord som föreslås.
På vilka enheter och plattformar fungerar Sheboard?
Sheboard fungerar på alla Android- och iOS-enheter.
I vilka länder finns Sheboard?
Sheboard är tillgängligt i Google Play och App Store i utvalda regioner. Vi siktar på att finnas i fler regioner längre fram.
På vilka språk kommer Sheboard att finnas?
De språk som stöds är svenska, engelska och finska. Vi planerar att utöka utbudet av språk i framtiden.
Vad kostar Sheboard?
Sheboard är gratis att ladda ner för alla användare.
Hur är användarupplevelsen? Vad gör ni för att garantera att appen inte irriterar användaren?
Tangentbordet är designat för att se ut och kännas som ett vanligt tangentbord för smarttelefoner. Det är skapat för att vara mycket enkelt att använda. Tangentbordet lär sig också av användaren; ju mer du använder det, desto fler relevanta förslag får du.
Hur är det med datasäkerheten och integriteten? Hur lagras och används användarnas uppgifter?
Appen samlar bara in frekvensdata för olika ord, för att kunna ge bättre förslag. All denna inlärning sker lokalt på användarens telefon, och även data som samlas in lagras lokalt på användarens telefon. Inga data överförs någonstans; tangentbordet har inte ens tillgång till internet. Data lagras lokalt i telefonens interna minne och är inte tillgängligt ens för andra appar. Tangentbordet avläser inte känsliga fält som lösenord eller nummer.
Kan appen alltid ge förslag på ord när användare skriver textmeddelanden? Eller ger den bara förslag på ord som berör egenmakt?
Ja, Sheboard kan alltid ge användaren förslag på ord. Tangentbordet lär sig också av användaren, så ju mer du använder det, desto bättre blir det.
Tänk om Sheboard föreslår någonting som det inte borde? Var kan jag rapportera olämpligt innehåll?
Om du upptäcker att Sheboard föreslår ord eller meningar som du tycker är olämpliga, mejla sheboard@plan-international.org.
Vart kan jag rapportera problem eller buggar i Sheboard?
Du kan rapportera problem eller buggar till sheboard@plan-international.org.
Vilka personuppgifter om användaren vidarebefordrar appen till Plan, Samsung eller andra parter?
Appen skickar inte data någonstans och har inte tillgång till internet.
Hur kan jag ladda ner Sheboard? Kommer Sheboard att förinstalleras på vissa Samsung-enheter?
Sheboard förinstalleras inte på någon enhet utan måste laddas ner från Google Play eller App Store.

Samsungs roll

Varför stödjer Samsung Sheboard?
För Samsung är social innovation ett viktigt område som företaget länge har arbetat aktivt med. Samsung anser att teknologi har stor potential att göra våra liv bättre.
När Plan kontaktade Samsung och presenterade konceptet Sheboard tyckte Samsung att det passade perfekt ihop med deras filosofi om att använda teknologi för ett gott syfte. Samsung beslöt sig för att bidra till projektet på bästa möjliga sätt: genom att dela med sig av kunskap om mobil teknologi och komma på nya lösningar som kan uppmuntra människor att uppnå sin fulla potential.
Vilken roll hade Samsung i utvecklingen av Sheboard?
Initiativet kom från Plan Finland och Samsung stöttade den tekniska tillämpningen i Android. Samsung har också stöttat delar av projektet ekonomiskt för att utveckla mjukvaran, hjälpt till med lanseringen i nya regioner och bidragit till marknadsföringen av Sheboard.
Campaign logo