Tangentbordet som höjer flickors självförtroende

Använder du ett könsneutralt språk? Sheboard gör dig uppmärksam på hur du skriver om och till tjejer.

Hur vi pratar med tjejer påverkar deras självkänsla

Forskning har visat att vårt sätt att prata med barn varierar beroende på deras kön. Vi pratar med killar om deras förmågor. Vi pratar med tjejer om deras kroppar. Och steg för steg börjar det påverka hur de ser på sig själva. När du får höra något varje dag börjar du till slut att tro på det.

Flickor formas av ord. Låt oss välja de rätta orden.

Vi inser inte alltid när vi använder ord som förstärker stereotyper. Plans Sheboard hjälper oss alla att tänka på – och kanske även förändra – hur vi pratar med och om tjejer. Sheboard påminner också tjejer om de förmågor de har som andra inte alltid tänker på att nämna – till exempel att de också kan vara modiga.

Det är aldrig för tidigt att lära sig.

I sagorna är flickorna vackra prinsessor medan pojkarna är modiga riddare – fortfarande är det den historien barn får höra. Vi har satt ihop utbildningsmaterial att använda tillsammans med barn och ungdomar för att utforska normer och attityder kopplade till kön och motarbeta skadliga föreställningar om hur tjejer och killar ska vara. Ladda ned utbildningsmaterialet Formad av ord här.

Tangentbordet som höjer flickors självförtroende