Tilbake

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Hva er Sheboard?
Sheboard er en app utviklet av Plan International og Samsung. Appen stiller spørsmålstegn ved måten vi snakker til og om jenter på. Forskning viser at vi ofte bruker ulike ord når vi snakker til og om jenter enn de vi bruker når vi snakker om gutter. Vi bruker ord som «flink» og «smart» om gutter, mens vi sier «søt» og «snill» om jenter. Dette kan påvirke jenters selvbilde. Sheboard skal gjøre det enklere å se hvordan språket vårt bidrar til forskjellen mellom gutter og jenter. Når du skriver en melding er appen med på å foreslå varierte og kjønnsnøytrale ord.
Hvorfor ble Sheboard utviklet?
Forskning viser at barn allerede i løpet av de første årene av livet blir utsatt for kjønnsavhengige holdninger og forventninger.  Eventyr, men også foreldre, forteller for eksempel jentene at de er vakre prinsesser og gutter at de er modige riddere. Dette er begrensende for begge kjønn, men påvirker jenter spesielt negativt. Kjønnsnormer har for eksempel negativ innvirkning på jenters makt og selvstendighet. Kjønnsnormer påvirker også jenters forventninger til fremtiden. Sheboard ble utviklet for at brukeren skal bli klar over og endre skadelige kjønnsstereotypier. Målet er å skape en bevisstgjøring om hvordan språket vårt former jenter fra de er små.
Hvilken forskning sier at vi snakker ulikt til jenter kontra gutter?
Sheboard baserer seg blant annet på en studie publisert i 2017. Forskerne bak studien fant at mange seks år gamle jenter tror at gutter vil gjøre det bedre innen felt som forbindes med høy intellekt - som fysikk og matematikk. Det var også færre jenter enn gutter i studien som svarte at deres eget kjønn er "virkelig smart". Det var også færre jenter enn gutter i studien som valgte spill beskrevet som "å være for supersmarte barn". Studien la vekt på at slike forskjeller i tidlig alder potensielt vil begrense omfanget av antatte karriereremuligheter for jenter.
Hvem har utivklet Shebaord?
Sheboard ble utviklet i 2017 av Plan International og Samsung Electronics Nordic.
Hvordan finansieres Sheboard?
Samsung Electronics Nordic har bidratt med finansiering og kunnskap til programvareutvikling av Sheboard. Appen Sheboard er gratis og kan lastes ned fra Google Play og App Store.
Hvem kan laste ned Sheboard?
Alle kan laste ned og bruke sheboard. Målet er at så mange som mulig, både gutter og jenter, skal bli bevisst på hvilke ord vi bruker når vi snakker til og om jenter kontra gutter.
Hvordan vil Sheboard hjelpe jenter som ikke har tilgang til en smarttelefon?
Selv om mange jenter globalt ikke har tilgang til smarttelefoner og Sheboard, tror vi at Sheboard og andre tiltak bidrar til å styrke jenters rettigheter vil gagne og være bærekraftige for mange flere jenter enn de som har smarttelefoner.

Globalt får flere jenter tilgang til smarttelefoner. Vi jobber også med å fremme jenters tilgang til teknologi. Vi jobber for å gjøre Sheboard tilgjengelig på tvers av land vi jobber i.
Fremmer Plan kjønnsnøytralt foreldreskap med Sheboard?
Plan fremmer kjønnssensitivt foreldreskap. Kjønnssensitivitet betyr ikke at vi benekter eksistensen av kjønn eller lar være å snakke om jenter og gutter. Det betyr at vi behandler hver person som et individ, uten en forhåndsbestemt oppfatning av hvordan den personen er eller bør være. Det inkluderer også å respektere at det finnes ulike kjønnsidentiteter som ikke passer inn i kategoriene jente/gutt, kvinne/mann.
Hvordan jobber Plan med å fremme jenters tilgang til teknologi og smarttelefoner?
Et av Plans fokusområder er å styrke barn og unges digitale ferdigheter, med et spesielt fokus på inkludering av jenter. Plan jobber for at teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller mellom gutter og jenter. For eksempel driver Plan innovasjonssentre, kalt SmartUp Factorys, i Uganda og Etiopia. På innovasjonssentrene får jenter fra marginaliserte samfunn opplæring i digitale ferdigheter for å kunne bruke og skape teknologi. I Guatemala jobber Plan  for å gi digital utdanning til barn bosatt i avsidesliggende områder gjennom, en mobil skole.
Hvordan har jenter og barn vært involvert i utviklingen av Sheboard?
Sheboard er en idé og et initiativ skapt av kvinner. Appen ble opprinnelig utviklet for å hjelpe jenter med å realisere sitt fulle potensiale. Sheboard utviklet seg også til å bli en påminnelse for både gutter og jenter, kvinner og menn, om at ordene vi bruker når vi snakker til og om jenter har stor betydning for deres selvbilde.

Barn og unge har vært inkludert i utviklingen av Sheboard. Plan International Finlands Children's Board og unge innvandrerkvinner som er involvert i Plans prosjekter i Finland, har bidratt til innholdet. Brukertesting ble gjort med skoleungdom.

Kampanjen og lanseringen av Sheboard ble støttet av flere kvinnelige talenter. Kampanjefilmen er regissert av Freshteh Piltan, en svensk regissør født i Iran. Bilder av talskvinner er tatt av Hayley Le, en ung fotograf basert i Finland, med bakgrunn i Tsjekkia og røtter i Vietnam. Talskvinnene for Sheboard inkluderer Maria Veitola, Lenita Airisto, Minna Parikka, Maryam Razavi og Rita Kostama.
Er det trygt for barn å laste ned Sheboard?
Sheboard er designet for jenter og folk i alle aldre. Appen er familievennlig og kan også brukes av barn som har smarttelefon og som kan skrive selv.

Vi vil oppfordre foreldre til å diskutere konseptet Sheboard og hvorfor det er utviklet før du laster ned appen. Med yngre barn anbefaler vi at dere bruker tastaturet sammen. Hvis du finner noen av ordforslagene upassende, vennligst rapporter det til oss på epost: sheboardhasan@gmail.com eller info@plan-norge.no.
Hvordan snakke om jenters rettigheter med barn og unge?
Å snakke om kjønnsroller er noe vi oppfordrer alle foreldre til å gjøre med barna sine. Spør gjerne om barnet har blitt snakket til eller blitt behandlet annerledes på grunn av hans/hennes kjønn. Diskuter hvordan dette fikk han/henne til å føle seg. Barn kan føle at de ikke har opplevd forskjellsbehandling. I så fall kan du gi noen eksempler på dette og forklare at poenget ikke er å behandle alle på samme måte eller å slutte å snakke om gutter eller jenter, men å behandle alle som enkeltpersoner, ikke sette noen inn i en satt rolle på grunn av e.g. kjønn.
Hvordan skal jeg få datteren min, søsteren min eller vennen min til å laste ned Sheboard?
Sheboard kan brukes som en samtalestarter. Snakk først med din datter, søster og/eller venn om Sheboard. Har de opplevd å bli snakket til eller blitt behandlet annerledes på grunn av kjønnet sitt? Hvordan fikk det dem til å føle seg? Du kan også henvise dem til www.sheboard.com for mer informasjon. Det er best at brukeren laster ned appen selv. Det kan være nyttig å bruke tastaturet sammen for å få i gang gode samtaler om tema.
Hvor kan jeg finne mer informasjon?
Gå til www.sheboard.com for mer informasjon.
Hva med gutta? Trenger ikke de et Heboard også?
Sheboard er ment for alle – jenter, gutter og alle som ønsker å bruke tastaturet. Likestilling betyr like rettigheter for alle, og skadelige kjønnsterotypier påvirker både gutter og jenter. Forskning tyder likevel på at kjønnsnormer har en spesielt negativ innvirkning på jenters selvstendighet og deres forventninger til fremtiden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først, og vi har laget Sheboard, ikke Heboard.
Hvordan fungerer Sheboard?
Sheboard er svært likt andre mobiltastaturer. Du kan installere det på smarttelefonen din og bruke det som et vanlig tastatur. Den eneste store forskjellen er den prediktive teksten som kommer opp når du skriver.
Hvilke enheter og plattformer fungerer Sheboard på?
Sheboard fungerer på alle Android- og iOS-enheter.
Hvilke land er Sheboard tilgjengelig i?
Sheboard er tilgjengelig fra Google Play og App Store i utvalgte regioner. Vi jobber med skalering til flere regioner i fremtiden.
Hvilke språk vil Sheboard være tilgjengelig i?
Norsk, engelsk, finsk og svensk.
Hvor mye koster Sheboard?
Nedlasting og bruk av Sheboard er gratis.
Hvordan er brukeropplevelsen av Sheboard?
Tastaturet er designet for å se ut og føles som et standard smarttelefontastatur. Det har ikke alle de forskjellige funksjonene som andre tastaturer har, men det er designet for å være enkelt å bruke. Tastaturet lærer også av brukeren: jo mer du bruker det, jo mer relevante forslag får du.
Hva med personvern? Hvordan lagrer Sheboard dataene til brukeren og hvordan brukes dataene?
Appen samler bare frekvensdata av forskjellige ord, slik at det kan gi bedre forslag jo mer du bruker det. Dette skjer lokalt på brukerens smarttelefon. Data lagres lokalt på det interne minnet på smarttelefonen og er ikke tilgjengelig utenfor smarttelefonen eller for andre apper. Sheboard har eksempelvis ikke internettilgang og leser ikke sensitive felt som passord eller tall.
Kan appen hjelpe brukeren med prediktiv skriving i teksting eller bare gi selvstendige ordforslag?
Ja, Sheboard kan hjelpe brukeren med prediktiv skriving i all teksting. Sheboard lærer også kontinuerlig av brukeren, så jo mer du bruker den, jo bedre blir den.
Hva om Sheboard foreslår noe det ikke burde? Hvor kan jeg rapportere upassende innhold?
Hvis du synes noen ord- eller setningsforslag er upassende så kan du rapportere til sheboard@plan-international.org.
Hvor kan jeg rapportere problemer eller feil i Sheboard?
Vennligst rapporter problemer eller feil til sheboard@plan-international.org.
Hvilke personlige brukeropplysninger videresender appen til Plan, Samsung eller andre parter?
Programmet sender ikke data til noen, alt forblir på smarttelefonen til brukeren.
Hvordan kan Sheboard lastes ned? Vil det være forhåndsinstallert på visse Samsung-enheter?
Så langt er ikke Sheboard forhåndsinstallert på noen enheter, og krever nedlasting fra Google Play eller App Store.
Hvorfor støtter Samsung Sheboard?
For Samsung er sosial innovasjon et viktig felt som de jobber aktivt med. Samsung mener at teknologi har et stort potensial for å gjøre livene våre bedre. Da Plan kontaktet Samsung og presenterte ideen om Sheboard, så Samsung det som en perfekt match med deres filosofi for å bruke teknologi til et bærekraftig formål. Samsung bestemte seg for å bidra til prosjektet ved å dele kunnskap om mobilteknologi og innovasjon for nye løsninger som kan inspirere folk til å leve ut sitt fulle potensial.
Hva er Samsungs rolle i Sheboard-utviklingen?
Initiativet for Sheboard kom fra Plan International Finland, og Samsung har støttet Plan med Android-teknologisk implementering. Samsung har også støttet prosjektet økonomisk for å utvikle programvaren, assistert med skalering i nye regioner, og støttet markedsføring av Sheboard.
Campaign logo