Tilbake

Underskriftskampanje

Når til og med ordbøkene bruker utdaterte definisjoner og sitater fra 1800-tallet for å beskrive jenter og gutter, hvordan skal vi klare å løsrive oss fra stereotypiske holdninger?

Campaign logo