Takaisin

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleiset kysymykset

Mikä Sheboard on?
Sheboard on kännykkään tarkoitettu näppäimistösovellus, joka kannustaa meitä pohtimaan, kuinka puhumme tytöistä ja tytöille. Ennakoivaan tekstinsyöttöön perustuvan sovelluksen tavoitteena on saada tyttöjä ja naisia käsittelevästä kielestä ja sanoista monipuolisempia ja voimaannuttaa tyttöjä. Kun Sheboardin lataa puhelimeensa, se alkaa ehdottaa tytöistä kirjoitettaessa voimaannuttavia sanoja ja lauseita.

Useiden tutkimusten mukaan tytöille puhutaan eri tavalla kuin pojille. Puhumme pojille heidän kyvyistään. Tytöille puhumme heidän vartaloistaan. Tämä vaikuttaa siihen, miten lapset suhtautuvat itseensä.

 

Sheboard voi toimia myös ”äänenä”, joka muistuttaa tyttöjä heidän kaikista kyvyistään: se muistuttaa, kuinka taitavia he ovat ja että heillä on samat mahdollisuudet kuin pojilla.
Miksi Sheboard luotiin?
Tyttöjä ja poikia ”sosiaalistetaan” monissa tilanteissa. Syntymästä lähtien heille opetetaan sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Sheboard luotiin kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen. Sosiaalistaminen alkaa hyvin varhain. Lapset oppivat jo ensimmäisten vuosiensa aikana yhteisönsä sukupuoleen liittyviä normeja, asenteita ja odotuksia. Tytöillä ja pojilla on siis jo alakoulussa selvä käsitys siitä, miten heidän tulisi käyttäytyä, miten heitä arvostetaan ja mitä heiltä odotetaan tulevaisuudessa.

Siksi Sheboard ei ole tarkoitettu pelkästään lapsille ja nuorille vaan kaikille, jotta me kaikki voisimme muuttaa tapamme puhua ja ajatella.
Millaiset tutkimukset tukevat näkemystä, jonka mukaan tytöille ja pojille puhutaan eri tavalla?
On olemassa runsaasti todisteita siitä, että puhumme eri tavoin tytöistä ja pojista sekä tytöille ja pojille. On myös näyttöä siitä, että se, miten ihmisille puhutaan, vaikuttaa heidän sosiaalistumiseensa – myös sukupuoliroolien omaksumiseen.

Tuore tutkimus esimerkiksi osoittaa, että jo 6-vuotiaana tytöt ovat omaksuneet yleisen stereotypian, jonka mukaan merkittävät älylliset kyvyt (lahjakkuus, nerous jne.) yhdistetään pikemminkin miehiin kuin naisiin. Monet tytöt siis uskovat, että miehet pärjäävät paremmin tietynlaista älykkyyttä vaativilla aloilla, kuten fysiikassa ja matematiikassa. Sen lisäksi, että 6-vuotiaat tytöt eivät todennäköisesti kuvaile omaa sukupuoltaan todella älykkääksi, tämä stereotypia on jo vaikuttanut heidän mielenkiinnonkohteisiinsa (tytöt eivät esimerkiksi todennäköisesti osallistu peliin, joka on suunnattu ”todella älykkäille lapsille”) ja siten kaventanut heidän tulevia uramahdollisuuksiaan.
Kuka kehitti Sheboardin?
Plan International Suomi yhdessä eri-ikäisten tyttöjen ja naisten sekä kumppaneidensa kanssa. Samsung Electronics Nordic tuki sovelluksen kehittelyä.
Kuinka Sheboard on rahoitettu?
Samsung Electronics Nordic on ollut mukana Sheboardin rakentamisessa tietämyksellään mobiiliteknologioista ja osallistumalla ohjelmistokehittämisen rahoitukseen. Sheboard-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play Storesta.

Yksilö-, yritys- ja institutionaaliset lahjoittajat tukevat Plan International Finlandin työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi kehittyvissä maissa.

 
Kenelle Sheboard on tarkoitettu?
Sheboard on tarkoitettu ihan kaikille. Olemme kehittäneet sen erityisesti tyttöjä varten, koska käyttämämme kieli ja sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Sheboardin avulla haluamme herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta siitä, kuinka kieli voi vahvistaa sukupuolistereotypioita, mikä puolestaan voi estää sekä tyttöjä että poikia hyödyntämästä kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla.
Miten Sheboard käytännössä auttaa tyttöjä ja muuttaa tapoja, joilla me puhumme heistä?
Sheboardin tavoitteena on herättää keskustelua, se ei itsessään ole ratkaisu ongelmaan. Se voi toimia tytöille muistutuksena heidän kyvyistään ja siitä, kuinka taitavia he ovat ja että heillä on samat mahdollisuudet kuin pojilla. Kun käytämme Sheboard-sovellusta oletusnäppäimistönä, se kannustaa meitä pohtimaan, kuinka puhumme tytöistä ja tytöille.

Plan International työskentelee kaikkialla maailmassa useilla eri tasoilla edistääkseen tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Sheboardin kaltaisia teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita kehittämällä voidaan auttaa tyttöjä ylittämään digitaalinen sukupuolien välinen kuilu.
Tukeeko Plan Sheboardilla sukupuolineutraalia vanhemmuutta? Mitä vikaa on siinä, että poikia ja tyttöjä kohdellaan eri tavoin?
Plan edistää sukupuolisensitiivistä vanhemmuutta. Sukupuolisensitiivisyydellä ei tarkoiteta sitä, että kiistämme sukupuolten olemassaolon tai ettemme puhu enää tytöistä ja pojista. Sillä tarkoitetaan sitä, että jokaista henkilöä kohdellaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä näkemyksiä siitä, millainen kyseinen henkilö on tai millainen hänen pitäisi olla. Siihen sisältyy myös erilaisten sukupuoli-identiteettien kunnioittaminen, vaikka nämä identiteetit eivät sopisikaan perinteiseen tyttö/poika- tai nainen/mies-jakoon.
Kuinka Sheboard voi auttaa niitä tyttöjä ja naisia, joilla ei ole älypuhelinta?
Tiedämme, ettei kaikilla maailman tytöillä ole älypuhelinta ja mahdollisuutta hankkia Sheboard-sovellusta. Uskomme kuitenkin, että Sheboard ja muut sen kaltaiset hankkeet, jotka kannustavat sukupuolisensitiivisempään puheeseen, hyödyttävät suoraan ja epäsuorasti kaikkia tyttöjä.

Maailmanlaajuisesti yhä useampi tyttö käyttää älypuhelinta, ja me edistämme tyttöjen oikeutta käyttää teknologiaa. Kun Sheboard on esitelty Slushissa, toivomme, että se otettaisiin käyttöön kaikissa toimintamaissamme.
Millaista työtä Plan International tekee edistääkseen tyttöjen mahdollisuuksia päästä käyttämään teknologiaa ja älypuhelimia?
Esimerkiksi Ugandassa ja Etiopiassa Plan International Finland yhdessä paikallisten Planin toimistojen kanssa vetää SmartUp Factory -innovaatiohautomoita, joissa syrjäytymisvaarassa olevat tytöt ja nuoret naiset saavat mahdollisuuden käyttää ja luoda teknologiaa.
Kuinka naiset, tytöt ja lapset on otettu mukaan Sheboardin suunnitteluun?
Idea ja aloite on naisista koostuvasta tiimistä lähtöisin. Se suunniteltiin alunperin tytöille, jotta he oivaltaisivat täyden potentiaalinsa sovelluksen avulla. Myöhemmin se on kehittynyt toimimaan muistuttajana myös aikuisille, naisille ja miehille ja muille – jotta miettisimme tapaa, jolla puhumme tytöistä.


Myös lapsia ja nuoria aikuisia on otettu mukaan sovelluksen ja sen sisällön suunnitteluun. Plan International Finlandin Lastenhallituksen jäsenet ja nuoret, Planin Suomen projekteihin osallistuneet maahanmuuttajanaiset ovat olleet mukana luomassa sisältöä. Käyttäjäkokeilu tehtiin nuorten koululaisten kanssa, joiden palautteen pohjalta tarkastelimme konseptia.

Useat merkittävät naiset ovat tukeneet kampanjaa ja Sheboardin lanseerausta. Kampanjafilmin on ohjannut Freshteh Piltan, ruotsalainen Iran-syntyinen ohjaaja. Osan edustajien kuvista on ottanut Hayley Le, nuori suomalainen valokuvaaja, jonka tausta on Tsekeissä ja juuret Vietnamissa. Edustajina toimivat Maria Veitola, Lenita Airisto, Minna Parikka, Maryam Razavi ja Rita Kostama.
Mitä vanhemman tulisi tietää Sheboardista? Onko turvallista antaa lapsen ladata Sheboard?
Sheboard on suunniteltu kaikenikäisille tytöille ja ihmisille. Perheystävällistä sovellusta voivat käyttää lapset, joilla on älypuhelin ja jotka osaavat kirjoittaa sillä itse.

Rohkaisisimme vanhempia keskustelemaan Sheboardin konseptista ja siitä, miksi se on tehty, ennen sovelluksen lataamista. Nuorempien lapsien kohdalla suosittelemme käyttämään sovellusta yhdessä. Jos jokin sanaehdotus on mielestäsi sopimaton, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen sheboardhasan@gmail.com.
Kuinka puhua tyttöjen voimaannuttamisesta lapsen kanssa?
Sukupuolesta puhuminen on ehdottomasti asia, johon rohkaisemme jokaista vanhempaa. Ehkäpä voit aloittaa keskustelun kysymällä, onko lapsella kokemuksia siitä, että häntä ollaan kohdeltu tai hänelle ollaan puhuttu eri lailla hänen oletetun sukupuolensa vuoksi? Keskustelkaa siitä, miltä tämä tuntui. Lapset voivat ajatella, ettei heitä ole kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, tai eivät ole kiinnittäneet asiaan huomiota. Siinä tapauksessa voit antaa aiheesta jotakin esimerkkejä ja selittää, ettei pointti olekaan siinä, että kaikkia pitäisi kohdella samalla lailla tai tytöistä ja pojista puhuminen pitäisi lopettaa ja ajatella jokaista yksilönä, vaan että ketään ei saisi laittaa ennalta kuvattuun rooliin esimerkiksi tämän sukupuolen perusteella.
Kuinka saisin tyttäreni, siskoni tai ystäväni lataamaan Sheboardin? Pitäisikö minun ladata se heille?
Sheboard on tarkoitettu keskustelun avaajaksi. Puhu ensin tyttärellesi, siskollesi tai ystävällesi Sheboardista – ovatko he kohdanneet tilanteita, joissa heitä on kohdeltu eri lailla, tai heille on puhuttu eri tavalla, heidän sukupuolensa takia? Miltä se heistä tuntui? Voit myös ohjata heidät osoitteeseen www.sheboard.com lukemaan lisää aiheesta.

On parasta, että käyttäjä lataa sovelluksen itse. Näppäimistön käyttäminen ensimmäisiä kertoja yhdessä saattaa olla avuksi.
Miksi käyttää näppäimistöä, eivätkö nuoret tytöt kommunikoi videoilla ja snäpeillä?
WhatsApp, tekstipohjainen viestisovellus, on nuorten keskuudessa käytetyin sosiaalinen media, jättäen taakseen Snapchatin ja Instagramin. 91 % 13–17-vuotiaista suomalaisista nuorista käyttää Whatsappia (ebrand Suomi Oy, 2016).
Mihin menen, jos haluan tietää lisää?
Lisätietoa varten vieraile osoitteessa www.sheboard.com.
Entä pojat? Eivätkö hekin tarvitse Heboardia?
Sheboard on tarkoitettu kaikille – tytöille, pojille ja kaikille, jotka haluavat käyttää sitä. Olemme yhtä mieltä siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan vain, jos keskitymme sekä poikien ja miesten että tyttöjen ja naisten käytökseen. Haitalliset sukupuolistereotypiat vaikuttavat meihin jokaiseen.

Todisteiden valossa ahtaat sukupuoliroolit ja -normit vaikuttavat kuitenkin kaikkialla maailmassa erityisen paljon tyttöjen toimintaan, heidän mahdollisuuksiinsa ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta. Siksi olemme luoneet Heboardin sijasta Sheboardin.

Tekniset tiedot

Miksi Sheboard on saatavissa vain Android-puhelimiin?
Android on kansainvälisesti katsottuna yleisin käyttöjärjestelmä. Toivomme, että Sheboard lanseerattaisiin myöhemmin kaikissa Planin toimintamaissa.
Miten Sheboard toimii?
Sheboard on hyvin samankaltainen kuin muut mobiilinäppäimistöt. Erotuksena tavallisista näppäimistöistä se ehdottaa tytöistä, naisista, siskoista, äideistä – ylipäätään naisista – kirjoitettaessa voimaannuttavia sanoja ja lauseita. Jos kirjoitat esimerkiksi ”Tytöt ovat”, näppäimistö tarjoaa sinulle vaihtoehdoksi esimerkiksi ”rohkeita” tai ”fiksuja”.
Missä laitteissa ja alustoilla Sheboard toimii?
Sheboard toimii kaikissa Android-laitteissa.
Missä maissa Sheboard on saatavilla?
Sheboard on saatavissa Google Play -kaupasta maailmanlaajuisesti. Sheboard on saatavilla englanniksi ja suomeksi.
Millä kielillä Sheboard on saatavilla?
Sheboard on tällä hetkellä saatavissa englanninkielisenä ja suomenkielisenä. Toivomme, että se voidaan myöhemmin julkaista kaikissa toimintamaissamme.
Mitä Sheboard maksaa?
Sheboardin voi ladata ilmaiseksi.
Millainen käyttäjäkokemus on? Kuinka vakuutatte, ettei se ärsytä käyttäjää?
Näppäimistö on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan samalta, kuin Android-puhelinten oletusnäppäimistö. Sillä ei ehkä ole kaikkia erilaisia erityistoimintoja kuin muilla näppäimistöillä, mutta se on suunniteltu erittäin helpoksi ja yksioikoiseksi käyttää. Näppäimistö myös oppii käyttäjältä – mitä enemmän sitä käytät, sitä olennaisempia sanoja se suosittelee.
Entä tietosuoja? Kuinka säilötte käyttäjädataa ja mihin dataa käytetään?
Sovellus kerää vain tiheysdataa erilaisista sanoista niin, että se voisi ennakoida paremmin. Kaikki oppiminen tapahtuu lokaalisti käyttäjän puhelimessa, ja myös kerätty data varastoidaan käyttäjän puhelimeen. Mitään dataa ei siirry ulos puhelimesta – näppäimistöllä ei edes ole pääsyä internetiin. Data varastoidaan paikallisesti puhelimen sisäiseen muistiin, eikä edes muilla sovelluksilla ole siihen pääsyä. Jossain puhelimissa voi tulla automaattinen varoitus että näppäimistö keräisi luottamuksellista tietoa kuten salasanoja. Sheboard-näppäimistö ei lue eikä kerää tietoa sensitiivisiltä alueilta, kuten salasanoja tai numeroita, mukaan lukien luottokorttitietoja.
Voiko sovellus auttaa käyttäjää ennustavalla tekstinsyötöllä kaikessa kirjoittamisessa, vai tarjoaako se ainoastaan voimaannuttavia sanaehdotuksia?
Kyllä, Sheboard voi auttaa käyttäjää ennakoivalla tekstinsyötöllä kaikessa tekstaamisessa. Se myös oppii käyttäjältä, eli mitä enemmän sitä käytät, sitä paremmaksi se tulee.
Mitä jos Sheboard ehdottaa jotain, mitä sen ei pitäisi? Mihin voin ilmoittaa sopimattomasta sisällöstä?
Jos jokin sana tai lause on mielestäsi epäsovelias, ilmoitathan siitä sähköpostitse osoitteeseen sheboardhasan@gmail.com.
Mihin voin ilmoittaa ongelmista tai bugeista Sheboardissa?
Olethan kiltti ja ilmoitat ongelmista ja bugeista sähköpostitse osoitteeseen sheboardhasan@gmail.com.
Mitä henkilökohtaista käyttäjätietoa sovellus välittää Planille, Samsungille tai muille osapuolille?
Sovellus ei lähetä mitään dataa mihinkään eikä sillä ole pääsyä internetiin.
Kuinka Sheboardin voi ladata? Onko se esiasennettuna tietyissä Samsungin laitteissa?
Toistaiseksi Sheboard ei ole esiasennettuna mihinkään laitteeseen, vaan se pitää ladata Google Play Storesta.

Samsungin rooli

Miksi Samsung tukee Sheboardia?
Sosiaaliset innovaatiot ovat tärkeitä Samsungille, joka onkin työskennellyt aktiivisesti niiden parissa jo jonkin aikaa. Samsung uskoo, että teknologia voi tehdä ihmisten elämästä parempaa.

Kun Plan otti yhteyttä Samsungiin ja esitteli Sheboardin idean, Samsung katsoi sen sopivan täydellisesti filosofiaansa, jonka mukaan teknologiaa käytetään hyvään tarkoitukseen. Samsung päätti osallistua hankkeeseen tavalla, jonka se osaa parhaiten: jakamalla tietämystään mobiiliteknologiasta ja keksimällä uusia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat ottaa kaikki kykynsä käyttöön.
Mikä on Samsungin rooli Sheboardin kehittämisessä?
Aloite Sheboardiin tuli Planilta, ja Samsung on tukenut Plania teknisessä toteutuksessa. Samsung on tukenut hanketta myös taloudellisesti kehittämällä ohjelmistoa.

Oppimateriaalit

Miten materiaalissa huomioidaan sukupuolen moninaisuus? 
Materiaalissa käsitellään eniten tyttöihin ja naisiin kohdistuvia stereotypioita, mutta harjoituksissa on huomioitu sukupuolen moninaisuus. Ohjaajaa kehotetaan keskustelemaan ryhmän kanssa siitä, mitä voi tarkoittaa, ettei identifioidu tytöksi/naiseksi tai pojaksi/mieheksi.
Mitä oppilaiden vanhempien on hyvä tietää Sheboardista ja Sheboard-oppitunnista? 
Oppilaita pyydetään lataamaan Sheboard-sovellus oppituntia varten omalle laitteelle. Applikaatio on ilmainen, eikä se kerää mitään henkilötietoja eikä se tunnista käyttäjää. Oppitunnit on suunniteltu ensisijaisesti kouluihin, mutta kaikki kiinnostuneet voivat käyttää harjoituksia.

Sheboard luotiin kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen. Sheboard ei ole tarkoitettu pelkästään lapsille ja nuorille vaan kaikille, jotta me kaikki voisimme muuttaa tapamme puhua ja ajatella.
Millaisia tehtäviä oppilaat tekevät?  
Tehtävät voivat olla esimerkiksi tällaisia:

  • Kirjoita lyhyt versio jostain muistamastasi prinsessasadusta. Esimerkiksi näin: ”Olipa kerran prinsessa, joka asui linnassa. Hän oli kaikkein kaunein tyttö koko valtakunnassa. Kaikkialta valtakunnasta tuli prinssejä kosimaan prinsessaa. Prinssien piti suorittaa monenlaisia tehtäviä saadakseen prinsessan käden, esimerkiksi tappaa pelottava lohikäärme.” 

  • Kokeile sitten kirjoittaa sama satu Sheboard-sovellusta käyttäen esimerkiksi puhelimen muistioon. Mitä tapahtuu? Jos hyväksyt Sheboardinehdottamat sanat, minkälainen sadusta tulisi? Mitä eroa tarinan prinsessalla olisi alkuperäiseen tarinan hahmoon?


Tai tällaisia:

  • Tehkää lista taululle seuraavista asioista:

  • tyttöihin liittyvät stereotypiat/olettamukset

  • poikiin liittyvät stereotypiat/olettamukset

  • Merkitkää sitten, mitkä stereotypioista ovat mielestänne positiivisia.

  • Keskustelkaa yhdessä: Ovatko jotkut stereotypiat positiivisia tyttöjen, mutta ei poikien kohdalla? Entä toisin päin? Miten negatiiviset stereotypiat vaikuttavat tyttöjen ja poikien elämään? Mitä tapahtuu tytöille tai pojille, jotka rikkovat sukupuolistereotypioita, esimerkiksi käyttäytymällä eri tavalla kuin mitä heiltä odotetaan sukupuolen perusteella?

Miten oppimateriaali hyödyttää muita kuin tyttöjä?
Sheboard on tarkoitettu kaikille – tytöille, pojille ja kaikille, jotka haluavat käyttää sitä. Olemme yhtä mieltä siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan vain, jos keskitymme kaikkien – myös miesten ja poikien käytökseen. Haitalliset sukupuolistereotypiat vaikuttavat meihin jokaiseen.

Todisteiden valossa ahtaat sukupuoliroolit ja -normit vaikuttavat kuitenkin kaikkialla maailmassa erityisen paljon tyttöjen toimintaan, heidän mahdollisuuksiinsa ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.
Miten mobiilinäppäimistö voi tukea koululaisia opskelemaan tasa-arvoon liittyviä asioita? 
Sovelluksen julkaisun yhteydessä käytiin hyvää keskustelua liittyen sukupuolistereotypioihin ja miten nuorille ja lapsille puhutaan. Jatkona sille keskustelulle Plan halusi kehittää työkaluja ja keinoja purkaa sukupuolistereotypioita kouluissa ja nuorille. Nämä materiaalit tarjoavat käytännönläheisiä harjoituksia käydä keskustelua nuorten kanssa.
Miksi Plan on kehittänyt oppimateriaalin?  
Nuorten sukupuoli-identiteetit kehittyvät kouluaikana. Kouluympäristö tarjoaa mahdollisuuden käsitellä sukupuolistereotypioita, tukien samalla opetussuunnitelman perusteiden tasa-arvoon liittyviä tavoitteita. Uusimmassa tasa-arvobarometrissä (2017) kolmasosa opiskelijoista koki, että opetusmateriaaleissa ilmenee sukupuolistereotypioita. Sheboard-sovellus ja oppimateriaali tarjoavat uudenlaisen tavan käsitellä sukupuolistereotypioita ja tasa-arvoa nuorten kanssa.
Minkälainen on Planin kouluille tarjoama Sanoista tehty -oppimateriaalikokonaisuus? 
Oppimateriaali sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla voidaan reflektoida tasa-arvoon ja sukupuolistereotypioihin liittyviä asioita nuorten kanssa. Materiaalissa on kuvattu kolme kaksoistunnin mittaista tuntikokonaisuutta. Ensimmäisen tuntikokonaisuuden teema on sukupuolistereotypioiden purkaminen, toisen tuntikokonaisuuden teema yhteiskunnan rakenteet ja tasa-arvo, kolmannessa tuntikokonaisuudessa tutustutaan digitalisaation vaikutuksiin tasa-arvon näkökulmasta.  Osassa harjoituksista käytetään apuna Sheboard-näppäimistöä, mutta harjoituksia on mahdollista toteuttaa myös ilman Sheboardin käyttöä.
Kenelle Sheboardia hyödyntävä oppimateriaali on tarkoitettu?   
Sheboard-sovellusta hyödyntävä Sanoista tehty -oppimateriaali on suunnattu 13–18-vuotiaille nuorille. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti kouluihin, mutta harjoitukset soveltuvat myös muille nuorten ryhmille ja kenelle tahansa, joka on kiinnostunut sukupuolistereotypioiden purkamisesta.
Campaign logo